top of page

בלוטות אנאליות בכלבים: מה תפקידם?

בלוטות אנאליות בכלבים: מה תפקידם?

בלוטות אנאליות הנמצאות לצדי פי הטבעת, אחת מכל צד ותפקידם חשוב מאוד ברמה החברתית, הביטחון העצי של הכלב והמינית.

דרך הריחות שבאזור זה כלבים יודעים הכל אחד על השני תוך שניות ספורות: גיל, מצב בריאותי מין , הריון , ייחום ועוד.

הטבע העניק לכלבים מערכת מידע מדויקת למרות שאינם מנהלים שיח ביניהם. כל המידע הדרוש לכלבים נמצאת בחומרים כימיים בשם "פרומונים" המיוצרים בבלוטות האנאליות.

בזמן שהכלב נותן צואה או בזמן של סטרס או פחד הבלוטות האנאליות משתחררות והחומרים הפעילים החשובים מתפזרים באזור ומאפשרים לחיות אחרות לדעת מי הכלב המסוים. הריח הוא חזק ולא נעים לנו...אך חשוב ביותר לכלבים.

bottom of page